Tuesday, March 31, 2009

scheveningen (16)

the police are cruising for mrs. clinton

Monday, March 30, 2009

oh ja ...


A boy can learn a lot from a dog: obedience, loyalty, and the importance of turning around three times before lying down.

-Robert Benchley (1889-1945)

Sunday, March 29, 2009

scheveningen (15)

18:34 h, zomertijd
(picture taken with phone HTC 3G)

het museum van de kindertijd


Het is altijd ergens, maar wie het bij toeval ontdekt
in een naamloze straat, stuit meestal op een
dichte deur waarachter stilte heerst

Of lijkt te heersen. De meesten lopen door
terug naar het vertrouwde stratenplan
en vergeten zijn bestaan.

Is het museum vloeibaar, opvouwbaar
bestaat het uit prisma’s, electrische velden
of valt het soms samen met wie eraan denkt?

Meestal is het verlaten, de wanden
en uitstalkasten leeg op de jaartallen na
die elkaar hun juistheid betwisten

Of het vult zich met mist, met daarin
een aarzelende stem die beweert zich
niets meer te herinneren, vrijwel niets.

-Bernlef, 2004-

Saturday, March 28, 2009

on science (4)


Science explains nothing
but holds all together as
many things as it can count

science is a basket
not a religion he said
a cat as big as a cat

the moon the size of the moon
science is the same as poetry
only it uses the wrong words.

-Robert Kelly, 2006-

Wednesday, March 25, 2009

Monday, March 23, 2009

bedenk...


Mijn zoon, er zijn in de wereld gogen en logen te over,
larielijders allerlei, killers en kaalslagers.
Er zijn zovele moegemaakten, klemgeraakten;
uitgereisde roer-me-niets, murw, nurks en stuk op hun stek.

Er zijn patsers en paljassen plenty, vele lepe strebers,
regelneefjes en meters van Nut.
Alles hier rept en roert zich, maar in het gedaver der straten
lopen de honden en de honden alleen onbekommerd los.

Mijn zoon, er is in de wereld aan vaganten een nijpend tekort
aan spijbelaars, geuzen en muiters; aan dienaars van de droom
en bedelbroeders van het Heilig Vuur en Gloeiend Raadsel.

Wanneer met wensen en wetten, tukkel en juk,
beroepen vele maar roepingen weinig, de grote wereld
aan jouw raam komt kloppen, bedenk, mijn zoon, bedenk dit dan.

-Frans Kuipers, 2001-

Saturday, March 21, 2009

Friday, March 20, 2009

Thursday, March 19, 2009

kent u die uitdrukking: zin in zonpreek van de week (6 maart)

jammer dan de link werkt niet meer...

reisplezier


Kan Eden ooit meer zijn dan een moment?
Je reist niet, verstuurt geen ansichtkaarten
als alles om en in je van evenveel waarde
is, hemel op aarde, waar je ook bent

geen stap meer te zetten, je verkent
met een enkele blik de eindeloze gaarde
niemand is er kind, volwassene of bejaarde,
het geluk zo compleet dat je er op slag aan went,

nee, dat je het niet herkent, niet kennen kunt
als je niet meer terug moet in ovenhete steden,
over helse autowegen, door louter onpure natuur,

waar je van geluk mag spreken als voor de duur
van een tel zich een vermoeden opent in het heden.
Het onvervuld verlangen zij ons nog lang vergund.

-Huub Beurskens en Wiel Kusters, 2001-

Wednesday, March 18, 2009

Sunday, March 15, 2009

busy?


Who is more busy than he who hath least to do?

-John Clarke, Paroemiologia Anglo-Latina, 1639-

Friday, March 13, 2009

summer working mode: on

en de tosti is nog net zo lekker als vorig jaar

let me in!

Thursday, March 12, 2009

photo poem contest

Bovenstaande foto is de aankondiging voor de Maand van de Poëzie in Amerika. De regel komt uit een gedicht van T.S. Elliot (The Love Song of J. Alfred Prufrock, 1915), en de foto ervan is aanleiding voor een fotowedstrijd. De opdracht: maak een foto van een voorbijgaande dichtregel, je kunt meedoen tot 15 april.

Wednesday, March 11, 2009

dank je, paulien


One must allow others to be right, it consoles them for not being anything else.
-André Gide, 1930-

Sunday, March 8, 2009

daffodils


I wandered lonely as a cloud
That floats on high o'er vales and hills,
When all at once I saw a crowd,
A host, of golden daffodils;
Beside the lake, beneath the trees,
Fluttering and dancing in the breeze.

Continuous as the stars that shine
And twinkle on the milky way,
They stretched in never-ending line
Along the margin of a bay:
Ten thousand saw I at a glance,
Tossing their heads in sprightly dance.

The waves beside them danced; but they
Out-did the sparkling waves in glee:
A poet could not but be gay,
In such a jocund company:
I gazed - and gazed - but little thought
What wealth the show to me had brought:

For oft, when on my couch I lie
In vacant or in pensive mood,
They flash upon that inward eye
Which is the bliss of solitude;
And then my heart with pleasure fills,
And dances with the daffodils.

-William Wordsworth, 1802-

Ik dwaalde rond als een eenzame wolk
die zich hoog boven berg en dal ophoudt,
toen zag ik plots een massa volk:
een zwerm narcissen, geel en goud,
onder de bomen naast het meer,
in de wind wiegden zij heen en weer.

Zoals sterren in de melkweg staan
te schitteren en te gloeien,
zo stonden zij in een lange baan
langs het water fris te bloeien:
vele duizenden zag ik daar
ze dansten vrolijk met elkaar.

en ook de golven naast hen dansten fier,
toch wonnen de bloemen de vreugdestrijd
en voelt een dichter louter plezier
bij zoveel opgetogenheid:
ik keek, maar kon toen niet bedenken
wat dit schouwspel mij zou schenken.

Want nu, op de bank gelegen,
met een leeg en peinzend gemoed,
kom ik ze in mijn hoofd weer tegen
dat is wat het alleen-zijn doet,
zo vult mijn hart zich met een groot plezier
en gaat met de narcissen aan de zwier.

-vertaling: Barbra Heskamp, 2009-

Saturday, March 7, 2009

Friday, March 6, 2009

Thursday, March 5, 2009

scheveningen (13)

druk bezig voor het nieuwe strandseizoen
 
 

scheveningen by night

vanuit de tram, 0:00 uur

Wednesday, March 4, 2009

regen


nu krijgt de grijze straat donkere spikkels
en in de lucht gaat het suizen
een vlucht van duizend onzichtbare voetjes ijlt voorbij
nu ga ik leven
nu komt hij
nu komt de grote regen
en ik tril, als een dankbaar blaadje
dat almaar willig meenikt
met de dans van de grote regen

nu komen de moederwolken
die geven de regen
en de huizen worden donkerder
ze fronsen de wenkbrauwen om te denken
de oude huizen zetten een peinzend gezicht
ze willen zich iets herinneren
maar het gaat niet en ze vergeten te denken
omdat alles luisteren moet
naar het lied van de grote regen

de mensen zijn weggegaan
de straat is leeg
want het moet stil zijn
in het huis van de grijze regen
nu is hij overal gekomen
over de stad en over de weiden
en over de huiverende slootjes danst de regen
hij ritselt stilletjes tussen het helm in het duin
en hij vertelt de bladeren van het statige bos

ik zit stil en raak verloren
in het feest van de wijde regen
in het feest van de vredige regen
in het feest van de grote regen
-J.C. van Schagen, (1891-1985)-

Tuesday, March 3, 2009

mickey wins


Girls bored me - they still do. I love Mickey Mouse more than any woman I've ever known.
-Walt Disney (1901-1966)-

Sunday, March 1, 2009

fossils ...


... some of them get their picture published in a national paper:
 (© Volkskrant, 28 February 2009)

while others, just as exquisite, have to settle for some obscure blog:
(found on Vancouver Island, West Coast Trail, June 2002)