Monday, September 27, 2010

to autumn


O Autumn, laden with fruit, and stained
With the blood of the grape, pass not, but sit
Beneath my shady roof; there thou mayst rest,
And tune thy jolly voice to my fresh pipe,
And all the daughters of the year shall dance!
Sing now the lusty song of fruits and flowers.

"The narrow bud opens her beauties to
The sun, and love runs in her thrilling veins;
Blossoms hang round the brows of Morning, and
Flourish down the bright cheek of modest Eve,
Till clust'ring Summer breaks forth into singing,
And feather'd clouds strew flowers round her head.

"The spirits of the air live on the smells
Of fruit; and Joy, with pinions light, roves round
The gardens, or sits singing in the trees."
Thus sang the jolly Autumn as he sat;
Then rose, girded himself, and o'er the bleak
Hills fled from our sight; but left his golden load.

-William Blake, 1783-
(om u te helpen herinneren dat de herfst ook prachtig en uitbundig is)

Sunday, September 26, 2010

NFF deel 2

picture with phone (HTC3G)

kijk hier voor deel 3 
(uit de dagkrant van dinsdag 28 sep, met dank aan Marijke voor de tip)

naar het nederlandse filmfestival

picture with phone (HTC3G)

Saturday, September 25, 2010

resilience

Tentoonstelling van fotograaf Mike Roelofs, naar aanleiding van zijn boek Resilience. En ook nog eens op een erg mooie locatie (vind ik dan): Strijp-S, Klokgebouw, voormalig Philips terrein in Eindhoven. Indringende foto's van de Roma in Roemenië. Zeer de moeite waard om te gaan bekijken (en een boek te kopen), kan nog tot en met maandag, elke dag 12:00-19:00, de toegang is gratis. Klik op more voor een artikel met foto's uit de Volkskrant van vrijdag.

Thursday, September 23, 2010

weet je nog...


Weet je nog...? - Toen de wind, de bomen
Tergde en hen de mantels, van het lichaam trok,
Dat wij samen - de regen kletterde bij stromen -
Schuilden onder 't loof, en jij zó schrok

Toen ik je zei dat dit het eind was, en voorgoed
Onze wegen voortaan zouden scheiden.
'Mijn arme kind 't is droevig maar het moet;
Beter is het heen te gaan' Ik zweeg en jij schreide.

Weet je nog? Toen mijn hand de jouwe
Zachtkens drukte, omdat jij spoedig zou zien
Dat ik niet de beste was. 'zo zijn vrouwen!'
En dat jij door je tranen lachte, en zei; 'Misschien...!"

Nu is het herfst opnieuw en regen, maar alleen
Schuil ik onder 't lover, denk aan jou - en ween...

-Hans Lodeizen, 1944-1945-

en vijfendertig jaar later (in 1982) maakte Herman van Veen er muziek bij:

Wednesday, September 22, 2010

scheveningen 16:45

glorious last day of summer

it's more than a handful

mother swan and her 8 adolescents:
haringkade, westbroekpark

Monday, September 20, 2010

zelfkant

Ik houd het meest van de halfland'lijkheid:
Van vage weidewinden die met lijnen
Vol waschgoed spelen; van fabrieksterreinen
Waar tusschen arm'lijk gras de lorrie rijdt,

Bevracht met het geheim der dokspoorlijnen.
Want 'k weet, er is daar waar men 't leven slijt
En toch niet leeft, zwervend meer eenzaamheid
Te vinden dan in bergen of ravijnen.

De walm van stoomtram en van bleekerij
Of van de ovens waar men schelpen brandt
Is meer dan thijmgeur aanstichter van droomen,

En 't zwarte kalf in 't weitje aan de rand
Wordt door een onverhoopt gedicht bevrijd
En in één beeld met sintels opgenomen.

-Simon Vestdijk, 1936-

met de eerste drie strofen voorgedragen door de auteur zelf:

Friday, September 17, 2010

scheveningen 8:07

en hier is de rest van de regenboog (klik op more):

Wednesday, September 15, 2010

ars poetica


Waar puin ligt en een oude fiets
keerde mijn schoen een kistje om,
ik keerde op mijn schreden,
keerde het om, ik dacht misschien
ligt het toch liever andersom.

-Chr. J. van Geel, 1971-

Tuesday, September 14, 2010

Sunday, September 12, 2010

scheveningen 17:36

de crisis ligt er nog:

Thursday, September 9, 2010

scheveningen 16:35

  south                                                                                   north