Friday, January 28, 2011

things I see while running... (2)


... een wit reeënkontje in de bosjes dat snel uit mijn zicht verdwijnt.

No comments: